Gegevens van ons:
Naam: Be Fit Breda
Adres: Seminarielaan 31 4741 DL Hoeven, Netherlands
Telefoonnummer: 0629537836
KvK-nummer: 92347754

Website
Als wij het hebben over de website dan wordt daar mee bedoeld: www.befitbreda en www.app.befitbreda.nl

Cookies
Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt: Verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics); Het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties; Inloggen bij uw account; Opgeslagen items in de ‘winkelwagen’ blijven staan; Deze cookies worden ongeveer 90 dagen bewaard.

Persoonsgegevens
Als u een account aanmaakt dienen persoonsgegevens te worden opgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de overeenkomst met ons te kunnen sluiten en uit te voeren. Ook kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt als u gebruik maakt van onze producten of diensten. Als u deze gegevens niet wilt verstrekken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens verwerkt, zoals gegevens over uw gezondheid (zoals lengte en gewicht, uw BMI, conditie, trainingsprogramma, enz). Persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verstrekt tenzij en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van uw account. U beheert zelf uw eigen account en het bijbehorende wachtwoord. Indien u inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst, kunt u dit zelf verrichten via uw account. Buiten uw account om bewaren wij uw persoonsgegevens alleen om de overeenkomst uit te voeren. Denk hierbij aan gegevens over uw betalingen en uw contactgegevens. Indien u ons vraagt om inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens dient u zich te legitimeren. De (persoons)gegevens die we van u verzamelen zijn: naam, e-mailadres, telefoonnummer, noodnummer, geslacht, geboortedatum, gedane betaalgegevens.

Account, wachtwoord
Ieder account is beveiligd met een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat als wordt ingelogd met het wachtwoord, dit geschiedt door de eigenaar van het betreffende account.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden bewaard tot het moment dat u uw account beëindigd. Vanaf dat moment worden nog wel de volgende persoonsgegevens bewaard: uw gedane betalingen, facturen, uw volledige naam, adres en woonplaats. Deze gegevens worden bewaard zolang wij dat wettelijke verplicht zijn.

Derden
Wij maken gebruik van software van JR-Productions. Deze onderneming regelt ook de opslag van de data, waaronder uw persoonsgegevens. Indien wij support nodig hebben op de software krijgen medewerkers van JR-Productions mogelijk ook tijdelijk toegang tot uw persoonsgegevens.

Klacht
Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokken de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in januari 2024. Wij hebben het recht deze verklaring aan te passen.